De Raad van Bestuur van ADNOC Drilling Company P.J.S.C. heeft op vrijdag 22 maart 2024 het volgende goedgekeurd: Om H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber te kiezen
te kiezen als voorzitter van de raad van bestuur van de onderneming; Abdulmunim Saif Alkindi te kiezen als vicevoorzitter van de raad van bestuur van de onderneming; en de leden van de comités van de raad te benoemen zoals hieronder vermeld. Uitvoerend Comité: Abdulmunim Saif Alkindi (Voorzitter), Khalid Abdul Samad (Lid), Fahad Al Ameri (Lid), Mohamed Al Aryani (Lid), Dr. Abdulla Al Jarwan (Lid), Omar Sharaf (Lid). Benoemings- en bezoldigingscommissie: Musabbeh Al Kaabi (voorzitter), Dr. Abdulla Al Jarwan (lid), Ayesha Al Hammadi (lid), Katherine Walgren (lid).
Controlecommissie: Mohamed Al Aryani (voorzitter), Katherine Walgren (lid), Ayesha Abdul Rahman Al Marzouqi (lid), Khalfan Al Dahmani (lid), Ahmed K. Matar Abujarad.