Acsion Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 28 februari 2021. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf bedrijfsinkomsten aan van ZAR 393,155 miljoen, vergeleken met ZAR 391,178 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen ZAR 108,263 miljoen, vergeleken met ZAR 485,423 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg ZAR 0,2752 vergeleken met ZAR 1,234 een jaar geleden.