De raad van bestuur van Acsion heeft zijn aandeelhouders in kennis gesteld van de volgende benoemingen in de Raad, beide met ingang van 1 juli 2022. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Hector Zarca (Hector) benoemd is tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en Voorzitter van de Raad, ter vervanging van waarnemend Voorzitter, Dr. David Sekete, en lid van het Bezoldigingscomité. Hector is een Chartered Accountant (Zuid-Afrika) met meer dan dertig jaar ervaring in het bankwezen en in de vastgoedsector.

De Raad heeft aangekondigd dat mevrouw Leora Osrin-Karp ("Leora") benoemd is tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Audit- en Risicocomité, en het Sociaal en Ethisch Comité. Leora is een erkend advocaat van het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika met diverse ervaring in de commerciële en vastgoedsector die 20 jaar omspant. Na de bovengenoemde benoemingen, en omwille van de duidelijkheid, zullen de comités van de Raad, met ingang van 1 juli 2022, als volgt samengesteld zijn: Audit- en Risicocomité:- Mevrouw Marianne Kok (voorzitter), Mevrouw Leora Osrin-Karp, Dr. David Sekete.

Beloningscomité:- Dr. David Sekete (voorzitter), mevrouw Marianne Kok, de heer Hector Zarca. Sociaal en ethisch comité:- Dr. David Sekete (voorzitter), Mw. Leora Osrin-Karp, Dhr. Kiriakos Anastasiadis.