Op 29 november 2023 heeft de raad van bestuur van Acsion Limited een interim brutodividend in contanten (nr. 6) vastgesteld van 16,40 cent per gewoon aandeel, betaalbaar uit de inkomstenreserves aan alle aandeelhouders van het bedrijf. De aandelen worden ex-dividend verhandeld vanaf 20 december 2023. Registratiedatum is 22 december 2023.

Betaaldatum is 27 december 2023.