Op 14 juni 2023 heeft de raad van bestuur een slotdividend in contanten (nr. 5) van 18 cent per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar uit de inkomstenreserves aan alle aandeelhouders van Acsion Limited. Het totale brutodividend per aandeel voor het jaar dat eindigde op 28 februari 2023 bedraagt daarom 36 cent, vergeleken met 18 cent voor het jaar dat eindigde op 28 februari 2022. Het dividend per aandeel is berekend op basis van 394 959 976 uitstaande aandelen op de datum van de dividendvaststelling en bedraagt daarom in totaal ZAR 71 092 795,68.

Laatste handelsdag cum dividend is 18 juli 2023; Aandelen worden ex-dividend verhandeld op 19 juli 2023; Registratiedatum is 21 juli 2023 en Betaaldatum is 24 juli 2023.