Acsion Limited heeft winstverwachtingen gegeven voor het fiscale jaar eindigend op 29 februari 2016. Voor het jaar eindigend op 29 februari 2016 verwacht de onderneming een winst per aandeel (WPA) te rapporteren van 157,91 cent tot 189,49 cent (een stijging van 140,6% tot 188,8%), vergeleken met een WPA van 65,62 cent die kan worden berekend op basis van het geprognosticeerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de twaalf maanden eindigend op 29 februari 2016 zoals opgenomen in de pre-listing verklaring van 25 november 2014.