Acsion Limited heeft winstverwachtingen afgegeven voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2016. Voor de periode verwacht het bedrijf een winst per aandeel en een hoofdwinst per aandeel te rapporteren van tussen de 28 cent en 32 cent (een stijging van tussen de 15% en 32%), vergeleken met een winst per aandeel en een hoofdwinst per aandeel van respectievelijk 24,3 cent en 24,2 cent, gerapporteerd voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2015.