Acsion Limited deelt mede dat de aandeelhouders worden verwezen naar de op SENS op 22 april 2022 gepubliceerde aankondiging, waarin werd meegedeeld dat de voorzitter van de raad van bestuur van Acsion ontslag had genomen. Ingevolge de naleving van paragraaf 3.59 van de Listings Requirements van JSE Limited, deelt Acsion hierbij aan haar aandeelhouders mee dat Dr. David Sekete met ingang van 22 mei 2022 tot waarnemend voorzitter van de raad van bestuur is benoemd.