De raad van bestuur van Acsion Limited heeft een slot brutodividend (nr. 3) in contanten van 18 cent per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar uit de winstreserves aan alle aandeelhouders van Acsion Limited. Het dividend per aandeel is berekend op basis van 394.959.976 aandelen in omloop op de datum van de dividendverklaring
en bedraagt dus in totaal MYR 71.092.795,68. De betalingsdatum is 18 juli 2022. Record date is 15 juli 2022. De handel in aandelen begint ex dividend op 13 juli 2022. Laatste dag om cum dividend te verhandelen is 12 juli 2022.