Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.28 voor het boekjaar 2023.

● Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.

● Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.


Zwakke punten

● De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.

● De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.

● De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.

● In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.