Alle geografische segmenten - Noord-Amerika, Europa, opkomende markten - groeien in de eerste negen maanden van het fiscale jaar. Dit ondanks een vrij sombere context, aangezien de uitgaven voor adviesdiensten bij bijna alle bedrijven van de Fortune 500 zijn afgenomen.

De groep heeft eerder dit jaar ook 19.000 banen geschrapt. Dit snelle aanpassingsvermogen van de kostenstructuur aan de conjunctuur is de kracht van het model, zoals we vorig jaar al benadrukten in ons advies.

Accenture verwacht een lichte groei van de winst per aandeel en bevestigt dat het in 2023 tussen de 8,1 en 8,6 miljard $ aan vrije kasstroom zal genereren. Gedurende de eerste negen maanden van het jaar heeft de groep, naast een stijgend dividend, ook 3,3 miljard $ besteed aan aandeleninkoop.

Over het algemeen heeft Accenture een nieuwe strategische koers ingeslagen. Na een decennium van uitzonderlijke groei onder leiding van de betreurde Pierre Nanterme, volledig zelf gefinancierd en met een fenomenaal rendement op investeringen in fusies en acquisities, richt de groep zich nu op het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders.

Een teken van superieure bedrijven: ze kunnen hun groei en zeer royale aandeelhoudersbeloningen financieren uit hun kasstromen, zonder schulden of kapitaalverhogingen.

Dat gezegd zijnde: onder leiding van Julie Sweet is het waarschijnlijk dat de meeste winstgroei per aandeel zal voortkomen uit aandeleninkoop in plaats van overnames. Mevrouw Sweet heeft al bewezen dat haar achternaam misleidend is: haar belangrijkste mandaat zal zijn om de marges te verdedigen.

De huidige waardering blijft in lijn met de historische veelvouden. In de afgelopen tien jaar is elke koersdaling een uitstekende kans gebleken.