Gent, 21 november 2023 – 07.00 uur – Persbericht / Gereglementeerde informatie

De gedelegeerd bestuurder van ABO-Group Environment NV (de “Vennootschap”) heeft het genoegen de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 21 december 2023 op zetel van notaris Frank Liesse te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen.  

Naast de goedkeuring van de statutenwijziging in het kader van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) zal aan de aandeelhouders voorgesteld worden om over te gaan tot een kapitaalsvermindering ten belope van 1 miljoen euro (met name € 0,094 per aandeel), met als doel om een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken. Dit is de eerste keer in het 28-jarige bestaan van ABO-Group.

Volgende documenten zijn terug te vinden op de website van de Vennootschap (https://www.abo-group.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/aandeelhoudersvergaderingen/) : 

  • Oproeping buitengewone algemene vergadering 2023
  • Informatie agenderings- en vraagrecht van aandeelhouder 2023
  • Stembrief buitengewone algemene vergadering 2023
  • Volmacht buitengewone algemene vergadering 2023
  • De integrale tekst van de nieuwe statuten van de Vennootschap

Over ABO-Group

ABO-Group Environment is een gespecialiseerd, beursgenoteerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu, bodemsanering en energie. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer
CEO ABO-GROUP Environment NV
frank.depalmenaer@abo-group.eu
T +32 (0)4 96 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), België

Bijlage

  • Oproeping tot Buitengewone Algemene Vergadering 21 december 2023