ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 674 miljoen in Q1 2024


Q1 - Key messages over het kwartaal

 • Zeer sterk resultaat met een nettowinst van EUR 674 miljoen, gedreven door de netto rentebaten, inkomsten uit provisies, en lage risicokosten
 • Business momentum bleef goed; onze hypotheekportefeuille groeide met EUR 0,8 miljard en onze zakelijke kredieten met EUR 0,3 miljard. We waren in Q1 de marktleider in hypotheken
 • Aanhoudend sterke netto rentebaten, omdat we bleven profiteren van de huidige renteomgeving
 • Inkomsten uit provisies hoger, gedreven door de goede resultaten in alle client units
 • Kredietkwaliteit blijft solide; kredietvoorzieningen van EUR 3 miljoen weerspiegelen netto toevoegingen voor individuele dossiers en verbeterde macro-economische vooruitzichten
 • Sterke kapitaalpositie met een Basel III CET1 ratio van 13,8% en Basel IV CET1 ratio van circa 14%
 • Derde inkoopprogramma eigen aandelen van EUR 500 miljoen in mei afgerond
 • Onze nieuwe merkbelofte ‘Voor ieder begin’ laat zien hoe we klanten vooruithelpen bij ieder begin, bouwend op onze ondernemingsgeest en expertise
   

Robert Swaak, CEO:

De Nederlandse economie laat nog altijd veerkracht zien. Er blijven onzekerheden door geopolitieke ontwikkelingen die nog steeds een risico vormen voor de groei en inflatievooruitzichten. Dit zou ook de renteontwikkelingen kunnen beïnvloeden. De vraag naar kredieten blijft goed en zowel onze hypotheek- als de zakelijke kredietportefeuille groeiden. We waren de marktleider in nieuwe hypotheekproductie, met een marktaandeel van 19%, ondersteund door concurrerende prijzen en de continue verbetering van de klantreis. De huizenprijzen zijn weer bijna op de recordniveaus van 2022 en het sentiment verbetert. We verwachten dat de huizenprijzen verder zullen stijgen, terwijl de krapte op de huizenmarkt het aantal transacties blijft beperken. Energielabels hebben een steeds grotere invloed op de huizenprijzen, en we hebben de looptijd van onze Duurzaam Wonen Hypotheek verlengd van 15 naar 30 jaar om onze klanten beter te kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen.

In het eerste kwartaal van 2024 hebben we een zeer sterke prestatie geleverd, met een nettowinst van EUR 674 miljoen. Het rendement op eigen vermogen (ROE) kwam daarmee uit op 11,6%. De netto rentebaten waren sterk, op EUR 1,589 miljoen, omdat we bleven profiteren van de huidige renteomgeving. De provisiebaten waren met EUR 469 miljoen hoger door de betere resultaten in alle client units, zowel vergeleken met vorig jaar als met vorig kwartaal. De kosten daalden met 11% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 door lagere wettelijke heffingen, terwijl de personeels-kosten voor data capabilities, digitalisering en regelgevingsprogramma’s hoog bleven. We verwachten dat de kosten voor heel 2024 zullen uitkomen op circa EUR 5,3 miljard vanwege de hogere personeelskosten in de tweede helft van het jaar.

De kredietkwaliteit blijft solide en de kredietvoorzieningen bedroegen in het eerste kwartaal EUR 3 miljoen, omdat de netto toevoegingen voor individuele dossiers, vooral bij Corporate Banking, grotendeels werden gecompenseerd door de verbeterde macro-economische vooruitzichten en een daling in de management overlays. De risicogewogen activa namen toe met EUR 4 miljard. Dit was vooral een weerspiegeling van model-gerelateerde add-ons en seizoensgebonden ontwikkelingen bij de business. Onze kapitaalpositie blijft sterk met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 13,8% en een Basel IV CET1 ratio van circa 14%. We blijven ons focussen op het optimaliseren van onze kapitaalpositie en zijn volledig gecommitteerd om overtollig kapitaal te genereren en terug te geven aan onze aandeelhouders, in combinatie met gerichte groei. Ons derde aandeleninkoopprogramma, dat we in februari hebben aangekondigd, hebben we begin mei afgerond.

Vorige maand bestond ABN AMRO 200 jaar, omdat onze oudste voorganger, de Nederlandsche Handel-Maatschappij, in april 1824 is opgericht. Door de jaren heen waren we vaak voortrekkers op het gebied van innovatieve producten en hebben we verschillende wereldwijde bedrijven vanaf het begin gesteund. In 1928 openden we de Vrouwenbank voor vrouwen die hun eigen bankzaken wilden regelen, en in 1948 introduceerden we de bankbus, een bankkantoor op wielen dat door nieuwbouwwijken rondreed. Vandaag bouwen we voort op deze ondernemingsgeest en expertise, altijd gericht op onze klanten.

Met onze nieuwe merkbelofte ‘Voor ieder begin’, die we in maart lanceerden, trekken we onze geschiedenis door naar de toekomst. We beloven onze klanten dat we ze vooruit zullen helpen bij ieder begin, groot of klein. Om ervoor te zorgen dat we deze belofte kunnen waarmaken, versnellen we onze reis op weg naar een persoonlijke bank in de digitale tijd met een duidelijke licence to grow. We blijven de funderingen van de bank versterken door onze processen rondom onze applicaties te transformeren en ons data- en modellenlandschap te verbeteren. Tegelijk stroomlijnen we onze activiteiten om effectiever te worden en concurrerend te blijven. Onze kostendiscipline blijft belangrijk, en ik ben volledig gecommitteerd aan onze strategische doelen.

Graag heet ik Caroline Oosterloo-Van ‘t Hoff welkom. Zij gaat de rol van Chief Risk Officer ad interim vervullen terwijl we bezig zijn een opvolger voor Tanja Cuppen te benoemen. Onze medewerkers zijn de ruggengraat van onze bank, en ze tonen enorme flexibiliteit en vastberadenheid bij het bedienen van onze klanten. Zij hebben ons gemaakt tot de bank die we nu zijn en daarvoor wil ik ze graag bedanken. Onze klanten zijn voor ons van cruciaal belang en ik besef dat hun vertrouwen ons meest waardevolle goed is. Dat is voor ons niet vanzelfsprekend.

 

ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
 

ABN AMRO Investor Relations
John Heijning
Head of Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282
   


 

 

Key figures and indicators
 (in EUR millions)
Q1 2024Q1 2023ChangeQ4 2023Change
Operating income 2,197 2,142 3% 2,041 8%
Operating expenses 1,257 1,406 -11% 1,462 -14%
Operating result 940 736 28% 580 62%
Impairment charges on financial instruments 3 14   -83  
Income tax expenses 263 199 32% 117 125%
Profit/(loss) for the period 674 523 29% 545 24%
           
Cost/income ratio 57.2% 65.6%   71.6%  
Return on average Equity 11.6% 9.6%   9.5%  
CET1 ratio 13.8% 15.0%   14.3%  

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlages

 • 20240515 ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 674 miljoen in Q1 2024
 • Quarterly Q1 Report 2024 ABN AMRO