Aberforth Split Level Trust plc heeft een tweede interim-dividend aangekondigd van 2,13 pence per gewoon aandeel met betrekking tot het jaar dat eindigt op 30 juni 2021. Dit dividend zal op 27 augustus 2021 worden uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen die op 6 augustus 2020 in het register zijn ingeschreven. De ex-dividenddatum is 5 augustus 2020.