Aberforth Split Level Income Trust PLC kondigde aan dat het bestuur eerder had aangegeven dat het van plan was een tweede interim-dividend vast te stellen dat vóór de liquidatie van het bedrijf aan alle gewone aandeelhouders (inclusief degenen die ervoor kiezen contant geld te ontvangen en hun belegging in het bedrijf niet door te rollen naar AGVIT) zou worden uitgekeerd aan het einde van juni 2024 en dat, zonder onvoorziene omstandigheden, naar verwachting niet minder dan 2,75 pence per gewoon aandeel zou bedragen. De Raad kondigde aan dat, gezien de kracht van het recente dividend, de inkomstenpositie van de Vennootschap zodanig is dat de Raad haar schatting voor het tweede interimdividend naar boven kan bijstellen en, zonder onvoorziene omstandigheden, verwacht dat dit 3,25 pence per Gewoon Aandeel zal zijn. Bij het uitspreken van deze intentie, die geen winstverwachting is, heeft de Raad zich laten leiden door de dividendramingen en inkomstenreserves van de Investment Managers?

dividendramingen en inkomstenreserves per 30 juni 2023 van 1,32 pence per Gewoon Aandeel.