AbbVie heeft de eerste resultaten bekendgemaakt van de enkelarmige Fase 2 LUMINOSITY-studie waarin telisotuzumab-vedotine (Teliso-V) wordt geëvalueerd bij patiënten met c-Met-eiwitoverexpressie, epidermale groeifactorreceptor (EGFR) wild type, gevorderde/metastatische niet-kleincellige longkanker (NSCLC). De resultaten toonden een overtuigende algehele respons per onafhankelijke centrale beoordeling (ICR) van 35% en 23% voor respectievelijk c-Met High en c-Met Intermediate patiënten. Daarnaast toonden andere eindpunten zinvolle klinische resultaten aan, waaronder een mediane responsduur per ICR van 9 maanden en 7,2 maanden en een mediane totale overleving van 14,6 maanden en 14,2 maanden voor patiënten met respectievelijk c-Met High en c-Met Intermediate.

Het veiligheidsprofiel van Teliso-V was consistent met eerdere bevindingen en er werden geen nieuwe veiligheidsproblemen geïdentificeerd. Bijwerkingen met de monotherapie van Teliso-V werden over het algemeen goed beheerd en verdragen. De volledige gegevens van de LUMINOSITY-studie zullen op een toekomstige medische bijeenkomst worden gepresenteerd en met de wereldwijde gezondheidsautoriteiten zal worden besproken of een versnelde goedkeuring mogelijk is.

Ongeveer 85% van de longkankers wordt geclassificeerd als NSCLC1 en ondanks de vooruitgang in de behandeling blijft longkanker wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak door kanker bij zowel mannen als vrouwen.2 C-Met eiwitoverexpressie wordt gevonden in ongeveer 25% van de gevorderde NSCLC-patiënten met een EGFR wild type3 en wordt in verband gebracht met een slechte prognose voor deze patiënten.4,5,6 Teliso-V, een ADC voor onderzoek, wordt onderzocht in deze patiëntenpopulatie die zeer beperkte behandelingsopties heeft en waarvoor momenteel geen goedgekeurde therapieën bestaan. Teliso-V wordt geëvalueerd als monotherapie bij patiënten met eerder behandeld c-Met-overexpressie van het EGFR-wild-type nonsquameus NSCLC in de gerandomiseerde Fase 3-studie TeliMET NSCLC-01, waarvoor momenteel patiënten worden ingeschreven. Teliso-V heeft ook verschillende onderscheidingen gekregen over de hele wereld, waaronder Breakthrough Therapy Designation (BTD) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de Taiwanese gezondheidsautoriteiten, de SAKIGAKE-aanduiding in Japan van het Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW), evenals een Innovatiepaspoort van de Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Teliso-V is een eerste in zijn klasse antilichaam-drugconjugaat (ADC) dat gericht is op patiënten met c-Met overexpressie van tumoren. C-Met is een receptortyrosinekinase dat in veel vaste tumoren, waaronder NSCLC, tot overexpressie komt. Teliso-V wordt geëvalueerd als monotherapie bij patiënten met eerder behandelde c-Met-overexpressie van EGFR wild type niet squameus NSCLC in de gerandomiseerde Fase 3-studie TeliMET NSCLC-01, die momenteel wordt opgenomen.

Daarnaast wordt het geëvalueerd in combinatie met osimertinib in de lopende Fase 1-studie M14-237 en als monotherapie in de Fase 2-studie LUMINOSITY. Meer informatie over klinische studies voor Teliso-V. Momenteel zijn er geen goedgekeurde kankertherapieën specifiek voor patiënten met c-Met overexpressie in NSCLC. Teliso-V is door geen enkele regelgevende instantie goedgekeurd en de veiligheid en werkzaamheid ervan zijn niet vastgesteld.

De LUMINOSITY-studie (M14-239) is een lopend fase 2-onderzoek dat ontworpen is om de NSCLC-doelpopulaties met overexpressie van c-Met te identificeren die het meest geschikt zijn voor monotherapie met Teliso-V in de tweede of derde lijn, en vervolgens de groepen uit te breiden om de werkzaamheid in de geselecteerde populaties verder te evalueren. De eindpunten omvatten algehele respons (ORR), duur van de respons (DoR), ziektecontrole (DCR) en progressievrije overleving (PFS) per onafhankelijke centrale beoordeling (ICR) evenals algehele overleving (OS).