PERSBERICHT - Halle (België) - 30 september 2020 - Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Woord van de Voorzitter

ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

van Etn. Fr. Colruyt NV van 30 september 2020

Beste aandeelhouders,

We hebben een heel bijzonder boekjaar achter de rug, gekleurd met opmerkelijke realisaties en innovaties. Als groep gaven we opnieuw het beste van onszelf, zeker de laatste weken van het boekjaar, toen COVID-19 alles veranderde.

In het uitdagende boekjaar 2019/20 zagen we onze groepsomzet stijgen tot meer dan EUR 9,5 miljard. De omzetgroei werd beïnvloed door COVID-19, het verschil in rapporteringsperiode voor de Franse vennootschappen en de integratie van Fiets!. Op vergelijkbare basis bedroeg de omzetgroei 1,7% inclusief brandstoffen en 1,4% exclusief brandstoffen.

Zowel in België, Frankrijk als Luxemburg slaagden onze retailformules erin hun gezamenlijke klantenbasis en omzet te laten groeien, mede door de opening van 19 nieuwe winkels en de vernieuwing van een twintigtal winkels. In België haalden Colruyt Laagste Prijzen, OKay en Spar een marktaandeel van 32,1%.

Onze brutowinstmarge steeg tot 26,8% van de groepsomzet. De Belgische retailmarkt kende een uitdagend macro-economisch klimaat, sterke concurrentie en wisselende promodruk.

Op vergelijkbare basis stegen onze operationele kosten van 18,1% tot 18,6% van de omzet. Deze stijging verklaren we door onze onverminderde investeringen in medewerkers, distributiekanalen en veranderingsprojecten. Naar aanleiding van COVID-19 deden we bijkomende investeringen in de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers, en voorzagen we additionele vergoedingen voor onze medewerkers.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 511 miljoen, of 5,3% van de omzet. De vergelijkbare EBIT-marge bedroeg ook 5,3% van de omzet (5,3% in 2018/19).

We sloten het boekjaar af met een nettowinst van EUR 431 miljoen. De resultaatstoename wordt voornamelijk verklaard door eenmalige effecten. Exclusief eenmalige effecten bedroeg de vergelijkbare nettowinst EUR 380 miljoen of 4,0% van de omzet, net als in 2018/19.

De nettowinst per aandeel bedroeg EUR 3,14. We hebben een brutodividend van EUR 1,35 per aandeel voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De detailhandel was dit jaar goed voor 82,4% van onze groepsomzet. De retailomzet groeide met 1,5% tot bijna EUR 7,9 miljard. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 1,4%.

De COVID-19 crisis had uiteenlopende effecten. Onze voedingswinkels kenden belangrijke omzetstijgingen, met name in de maand maart. Onze non-foodwinkels daarentegen sloten de deuren vanaf 18 maart en heropenden pas na boekjaareinde, in mei 2020. Een groot aantal non-foodmedewerkers en medewerkers van centrale diensten was bereid ondersteuning te bieden in onze voedingswinkels, evenals in onze productie- en logistieke afdelingen.

Ook in boekjaar 2019/20 zijn we blijven investeren in de uitbreiding en renovatie van ons winkelpark. Op 31 maart 2020 telden we 601 eigen winkels in België, Frankrijk en Luxemburg, goed voor een winkeloppervlakte van 743.000 vierkante meter. Sinds boekjaar 2019/20 omvat ons winkelnetwerk ook de fietsspeciaalzaken van Fiets!.

Woord van de Voorzitter ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

pag. 1 / 4

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders

PERSBERICHT - Halle (België) - 30 september 2020 - Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Het aandeel van de online verkopen in de groepsomzet is verder gestegen dankzij onze onverminderde investeringen in e-commerce en het groeiende vertrouwen van de klant. Onze online omzet wordt voornamelijk gerealiseerd door Collect&Go, al 20 jaar de marktleider in de online voedingsmarkt in België. De boodschappenservice telt al meer dan 290 afhaalpunten in België, Frankrijk en Luxemburg. Om verdere groei mogelijk te maken, zal Collect&Go in 2021 een nieuwe e-commerce distributiecentrum openen.

De activiteiten groothandel en foodservice vertegenwoordigden samen 10,1% van onze groepsomzet. De omzet van dit segment groeide met 1,1% tot EUR 963 miljoen. De groei werd beïnvloed door COVID-19 en het verschil in rapporteringsperiode voor de Franse vennootschappen. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 1,7%.

De overige activiteiten tot slot zijn goed voor 7,5% van onze groepsomzet. De omzetgroei met 3,0% tot EUR 721 miljoen werd voornamelijk gedragen door de DATS 24-tankstations in België. Exclusief het effect van de volumedalingen tijdens de COVID-19 lockdown, bedroeg de omzetgroei 5,3%. DATS 24 draagt bij tot een groenere mobiliteit en investeert verder in alternatieve brandstoffen zoals aardgas (CNG), elektriciteit en waterstof.

In totaal investeerden we afgelopen boekjaar EUR 410 miljoen, onder meer in de bouw en vernieuwing van winkels, nieuwe productiefaciliteiten voor Colruyt Group Fine Food, duurzame renovatie van distributiecentra en kantoren, en toekomstgerichte transformatieprogramma's.

We investeerden ook verder in e-commerce en in de digitale transitie, om onze retailactiviteiten future proof te maken. Collect&Go testte volop thuislevering, alle Colruyt- winkels kregen slimme elektronische prijsetiketten. Klanten konden kennis maken met automatische productherkenning aan de kassa. En persoonlijke smartphones vergemakkelijken nu het werk van de Colruyt-winkelmedewerkers, alsook het contact onderling en met de klanten.

Om in onze eigen energiebehoeften te voorzien, blijft Eoly investeren in duurzame energieprojecten, zoals zonne-energie en warmtekrachtkoppeling. Eind 2019 hebben we samen met onze familiale meerderheidsaandeelhouder Korys de nieuwe energieholding Virya Energy opgericht. Omwille van schaalvoordelen en betere kennisdeling hebben we de windenergie-activiteiten van Eoly en onze participatie in Parkwind in deze nieuwe holding ingebracht. En via de nieuwe coöperatie North Sea Wind zorgen we er mee voor dat heel wat burgers kunnen participeren in offshore groene energie.

Duurzaamheid blijft de rode draad in alles wat we ondernemen, daar zijn we heel fier op. Net als vorig jaar hebben we onze duurzaamheidsrapportering geïntegreerd in het jaarverslag. De rapportering is opgedeeld in 12 werven, telkens met aangescherpte ambities en tal van realisaties.

Als eerste Belgische retailer bieden we sinds januari 2020 geen plastic zakjes meer aan voor groenten en fruit. Zoals gehoopt is de klant ondertussen goed vertrouwd met onze herbruikbare exemplaren, waarvan we er meer dan 15 miljoen gratis hebben uitgedeeld. We geven almaar meer eigenmerkproducten een Nutri-Score mee, zodat consumenten gemakkelijker kunnen vergelijken. En we bekijken volop hoe we ook de ecologische voetafdruk van producten gedetailleerder kunnen berekenen en delen met de consument. Op landbouwvlak blijven we inzetten op Belgische verankering, vakmanschap en transparantere ketens, zowel in onze klassieke rol als retailer als in direct partnership met producenten. Innovatie is daarbij nooit ver weg: zo commercialiseerde Bio-Planet de eerste plantjes uit onze innovatieve 'vertical farm': basilicum met een kleine ecologische voetafdruk.

Woord van de Voorzitter ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

pag. 2 / 4

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders

PERSBERICHT - Halle (België) - 30 september 2020 - Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Bij deze roep ik ook onze politici op om duurzaamheid centraal te stellen in het beleid, en te vertrekken vanuit een gedegen langetermijnvisie, in functie van de volgende generaties. Investeren in ambitieuze klimaatdoelstellingen is immers een morele plicht en kan ook fors bijdragen aan de economische relance.

Ik wil de beleidsmakers ook vragen om werk te maken van een efficiëntere overheid, met administratieve vereenvoudiging als basispijler.

Ga ook resoluut voor een modernisering van de arbeidsorganisatie en een fiscale systeemshift. Alleen zo kunnen we maximale Belgische meerwaarde blijven creëren in een snel veranderende internationale economie.

Ten slotte roep ik op om echte keuzes te maken en daar transparant over te zijn. Zo zijn we als samenleving beter voorbereid op de komende uitdagingen.

Colruyt Group kent in boekjaar 2020/21 diverse impacten als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis. De groep heeft in al haar vestigingen maatregelen getroffen om de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen te beschermen, evenals om de operationele werking te verzekeren. Deze maatregelen worden regelmatig opgevolgd en, indien nodig, bijgesteld op basis van de meest recente informatie. De kosten gerelateerd aan de ingevoerde maatregelen zullen in de resultatenrekening van boekjaar 2020/21 verder tot uiting komen. De non-food winkels van de groep zijn sinds 11 mei 2020 opnieuw open.

Door de onzekerheid die is ontstaan door de COVID-19 gezondheidscrisis kan Colruyt Group geen uitspraken doen met betrekking tot verwachte macro-economische, concurrentiële of overige tendensen. De groep zal relevante trends met betrekking tot marktevoluties en klantengedrag nauwgezet blijven opvolgen en, indien nodig, gepast reageren.

Colruyt Group verwacht dat het geconsolideerd nettoresultaat van het boekjaar 2020/21 het nettoresultaat van vorig boekjaar (EUR 380 miljoen exclusief eenmalige effecten) minstens zal evenaren. De groep wijst erop dat de onzekerheid die ontstaan is door de COVID-19 gezondheidscrisis de resultaatverwachting van 2020/21 kan beïnvloeden.

Dit vooruitzicht is exclusief de eenmalige positieve impact (ingeschat op EUR 30 miljoen) die Colruyt Group verwacht door de inbreng van de hernieuwbare windenergie-activiteiten van Eoly in de energieholding Virya Energy.

Colruyt Group verwacht dat de recente transacties (verhoging participatie in Fraluc Group en acquisitie van Joos Hybrid) en het stopzetten van de non-food verkopen via de Collishop- website geen materiële impact zullen hebben op het nettoresultaat van boekjaar 2020/21.

Colruyt Group zal haar focus op de lange termijn behouden en zal haar langetermijnstrategie consistent blijven uitvoeren. Colruyt Group zal haar investeringen in medewerkers, efficiëntie, innovatie, duurzaamheid en veranderingsprojecten onverminderd voortzetten, en dit met blijvende aandacht voor kostenbeheersing.

Colruyt Laagste Prijzen zal haar laagsteprijzenstrategie consistent blijven uitvoeren en garandeert haar klanten de laagste prijs voor elk artikel, op elk moment.

De voorbije maanden heeft COVID-19 niet alleen onze winkels voor grote uitdagingen gesteld, maar ook onze productie- en distributiecentra en centrale diensten. Ik ben bijzonder fier dat we erin geslaagd zijn om onze maatschappelijke rol te blijven vervullen. We verzekerden de voedselvoorziening, in alle veiligheid, voor klanten én medewerkers. Bovendien lanceerden we heel wat extra initiatieven voor onder meer de zorgsector.

Dat alles was alleen mogelijk dankzij uitzonderlijke collegialiteit, solidariteit en flexibiliteit. Nooit eerder zag ik het woord 'samen' uit onze missie treffender in de praktijk gebracht. Daar past alleen een welgemeende dankjewel bij. Voor de inzet van elk van onze medewerkers, voor het geduld en vertrouwen van de klanten, voor de inspanningen van alle partners. Wat me altijd zal bijblijven is hoeveel moed en kracht de groep vanuit haar

Woord van de Voorzitter ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

pag. 3 / 4

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders

PERSBERICHT - Halle (België) - 30 september 2020 - Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

optimisme getoond heeft. Die ervaring sterkt mijn vertrouwen in het komende boekjaar. Wat het 'nieuwe normaal' ook moge worden.

Jef Colruyt

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Colruyt Group

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met ongeveer 600 eigen winkels en 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! en de geaffilieerde winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice business (levering van voedingswaren aan hospitalen, bedrijfskeukens en horecabedrijven) in België via Solucious. De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België (DATS 24), print en documentmanagement oplossingen (Symeta) en productie van groene energie (Eoly). De groep telt meer dan 30.000 medewerkers en realiseerde in 2019/20 een omzet van EUR 9,5 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Risico's verbonden aan voorspellingen

Verklaringen die door Colruyt Group in deze persmededeling zijn opgenomen, evenals verwijzingen naar dit persbericht in andere schriftelijke of mondelinge verklaringen van de groep die gaan over toekomstige verwachtingen inzake activiteiten, gebeurtenissen en strategische ontwikkelingen van Colruyt Group zijn voorspellingen en houden aldus risico's en onzekerheden in. De gecommuniceerde informatie heeft betrekking op de op dit ogenblik beschikbare informatie, hetgeen kan verschillen van de uiteindelijke resultaten. Factoren die een afwijking tussen verwachting en realiteit kunnen veroorzaken zijn: een veranderende micro- of macro-economische context, wijzigende marktsituaties, gewijzigd concurrentieel klimaat, ongunstige uitspraken inzake de bouw- en/of uitbreiding van nieuwe of bestaande winkels, bevoorradingsproblemen met leveranciers, evenals alle andere factoren die een impact kunnen hebben op het resultaat van de groep. Colruyt Group neemt geen enkele verbintenis inzake toekomstige berichtgevingen die een invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van de groep of een afwijking kunnen veroorzaken ten opzichte van de vooropgestelde vooruitzichten opgenomen in dit persbericht of andere communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, van de groep.

Woord van de Voorzitter ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

pag. 4 / 4

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Colruyt SA published this content on 30 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 September 2020 17:29:03 UTC