Tijdens inspecties van de faciliteiten van het bedrijf in Texas en Californië in februari 2023 ontdekten DOT-onderzoekers dat het bedrijf zichzelf niet had geregistreerd als vervoerder van gevaarlijke stoffen, zo blijkt uit de gegevens van het agentschap.

Ze vonden ook onjuiste verpakking van gevaarlijk afval, waaronder de brandbare vloeistof Xyleen. Xyleen kan hoofdpijn, duizeligheid, verwarring, verlies van spiercoördinatie en zelfs de dood veroorzaken, volgens de U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

DOT legde het bedrijf een boete op van in totaal $2.480, een bedrag dat lager is dan wat aanvankelijk was vastgesteld omdat het bedrijf ermee instemde de problemen op te lossen, zo blijkt uit de gegevens.

Een woordvoerder van Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, het DOT-agentschap dat Neuralink onderzocht, bevestigde de overtredingen en de boete, en zei dat het onderzoek nu gesloten is.

Neuralink reageerde niet op vragen.

Reuters bekeek de documenten met de details van de overtredingen van het Physicians Committee of Responsible Medicine (PCRM), een belangengroep die tegen het gebruik van dieren in medisch onderzoek is. PCRM verkreeg de documenten via een open-records-verzoek.

In de documenten staat niet waarom Neuralink gevaarlijke materialen moest vervoeren en of de overtredingen schade hebben veroorzaakt.

Neuralink kreeg vorig jaar toestemming van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor zijn eerste test om het implantaat van het bedrijf op mensen te testen, een belangrijke mijlpaal voor de startup. Reuters meldde in juni dat het bedrijf wel $5 miljard waard was, gebaseerd op privéhandel in aandelen.

Neuralink kondigde in september aan dat het onderzoek de veiligheid van zijn implantaat zal evalueren om mensen met verlammingen in staat te stellen externe apparaten met hun gedachten te besturen.

Tijdens het onderzoek zal een door het bedrijf ontwikkelde robot chirurgisch de "ultrafijne" draden van de implantaten plaatsen die helpen bij het overbrengen van signalen in de hersenen van de deelnemers, aldus het bedrijf.

Het DOT-onderzoek werd vorig jaar gestart nadat Reuters had gemeld dat werknemers van Neuralink interne klachten hadden ingediend over dierproeven die overhaast werden uitgevoerd, waardoor onnodig lijden en sterfgevallen werden veroorzaakt.

"De overtredingen van Neuralink onthullen eens te meer de slordige, onveilige praktijken van het bedrijf," zei Ryan Merkley, PCRM's directeur Onderzoeksbelangenbehartiging.

PCRM had het DOT vorig jaar geschreven dat Neuralink in 2019 mogelijk hersenimplantaten had vervoerd die gebruikt werden bij haar apenexperimenten zonder de juiste inperkingsmaatregelen. De implantaten kunnen besmet zijn geweest met antibiotica-resistente stafylokokken en herpes B-virus, aldus de groep.

DOT vond geen bewijs dat Neuralink iets had verscheept dat een besmettelijke substantie bevatte, aldus de nieuwe gegevens die door Reuters zijn bekeken.