Pischetsrieder is een voormalig president-directeur van Volkswagen Group en een voormalig bestuurslid van rivaal BMW.

Daimler zei ook dat Elizabeth Centoni, Ben van Beurden en Martin Brudermueller zullen worden voorgedragen voor verkiezing in de raad van commissarissen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming in 2021.

Na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering op 31 maart 2021 zal langetermijnvoorzitter Manfred Bischoff aftreden, aldus Daimler.