Verwacht wordt dat de hoofdwinst per aandeel (HEPS) in 2020 tussen 68,07 rand en 73,06 rand zal bedragen, een stijging met 34-44% ten opzichte van het voorgaande jaar.

HEPS is de belangrijkste winstmaatstaf die in Zuid-Afrika wordt gehanteerd.

De mijnbouwer zei dat de productie in 2020 met 13% daalde tot 37 miljoen ton, terwijl de omzet met 5% daalde tot 39,7 miljoen ton.