Correlaties zijn net als het weer: elke dag kan anders zijn. Het herstel van de dollar sinds half juli valt samen met een opleving in obligatierendementen in dezelfde periode, terwijl deze correlatie sinds begin juni omgekeerd was. Er is enige geruststelling te vinden in het feit dat de langetermijntrend dalend blijft, zolang de 200-daagse voortschrijdende gemiddelde, momenteel rond de 103,60, niet wordt overschreden. Aan de andere kant zou het doorbreken van deze grens de hernieuwde interesse van investeerders in de Amerikaanse dollar bevestigen, te midden van een voortzetting van het monetaire verkrappingsbeleid.

Met betrekking tot het monetaire beleid hoopte de Bank van Japan dat het versoepelen van haar accommoderende beleid de yen zou versterken en de ingevoerde inflatie zou beperken. Voorlopig is dit echter niet het geval en blijft de yen verzwakken ten opzichte van de belangrijkste valuta's van de G10. We houden de 138,07/137,90 in de gaten voor de USDJPY en handhaven een bullish standpunt.

Variations depuis le 1er juillet

Evolutie sinds 1 juli

Wat betreft de grondstoffenvaluta's hebben de kiwi en de aussie hun opwaartse trend voortgezet en testen deze valuta’s momenteel de steunpunten op 0,6081/64 en 0,6600. Bij gebrek aan duidelijke tekenen van een keerpunt kan men de daling volgen met doelen dichtbij op 0,6500 en 0,6023. De USDZAR herstelt zich sterk na een zekere symmetrie op 17,50, wat wijst op een stijging naar 18,92 vooraleer de hoogtepunten rond 19,90 worden afgetast.

Om dit overzicht af te sluiten met de Scandinavische valuta's: de USDSEK test een tussenliggende weerstand op 10,70 voor de 10,96 na een herstel van het belangrijkste steunpunt op 10,16. De USDNOK blijft onder verkoopdruk staan onder 10,36/50, met de 9,94 als cruciaal steunpunt. Een doorbraak daarvan zou het einde van een stijgende trend die in april 2021 begon, bevestigen.