(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0720 dollar, na de tweede meting van de inflatie van de eurozone in mei, die overeenkwam met de eerste meting. 

"Met het oog wat de eurozone met de Franse parlementsverkiezingen te wachten staat en een nog altijd niet royaal afnemende Amerikaanse inflatie denken wij dat de dollar op de korte termijn het meeste opwaarts potentieel heeft", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Voor de rest van de dag zullen de ogen het meest gericht zijn op sprekers namens de Fed en de ECB", aldus de handelaar. 

Patrick Harker, voorzitter van de Fed van Philadelphia, acht één renteverlaging dit jaar door de Fed het meest waarschijnlijk, ofschoon hij geen of twee verlagingen niet uitsloot. Hij uitte maandag tijdens een speech in Philadelphia zelf zijn eigen twijfel over de richting waar de inflatie van de VS neigt. Hij gaf aan de recente inflatiegegevens bemoedigend zijn, maar ook dat er meer data nodig zijn om een beeld te kunnen vormen.

De centrale bank van Australië heeft de rente dinsdag onveranderd gelaten op 4,35 procent. De centrale bank gaf dinsdag aan dat de inflatie in een trager dan verwacht tempo afneemt. In april kwam de inflatie uit op 3,6 procent en op 4,1 procent als de volatiele prijseffecten buiten beschouwing worden gelaten, gelijk aan het percentage in december vorig jaar.

Voorzitter van de Bank of Japan Ueda Kazuo gaf dinsdag aan dat hij verwacht dat de onderliggende inflatie geleidelijk oploopt en in de tweede jaarhelft op de doelstelling van 2,0 procent uitkomt. Hij herhaalde dinsdag dat de centrale bank bij de volgende beleidsvergadering met een gedetailleerd plan ingaat op inkoopreductie van staatsobligaties voor de komende 'één tot twee jaar of daaromtrent'.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0717 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8432 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2681 dollar. De Australische dollar noteerde vlak op 0,6612 Amerikaanse dollar. De dollar noteerde 0,3 procent hoger op 158,16 yen.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer