De Palestijnse gezant van de V.N. Riyad Mansour vertelde maandag aan Reuters dat het de bedoeling was dat de raad een beslissing zou nemen tijdens een ministeriële vergadering over het Midden-Oosten op 18 april, maar dat er nog geen stemming was gepland.

Hier zijn details over het lidmaatschap van de V.N:

WAT IS DE HUIDIGE STATUS VAN DE PALESTIJNEN BIJ DE VN?

De Palestijnen zijn een niet-lid waarnemende staat bij de Verenigde Naties, dezelfde status als de Heilige Stoel.

De Algemene Vergadering van de VN, die uit 193 landen bestaat, keurde in november 2012 de feitelijke erkenning van de soevereine staat Palestina goed door de status van waarnemer bij het wereldorgaan op te waarderen van "entiteit" tot "niet-lidstaat". Er waren 138 stemmen voor, negen tegen en 41 onthoudingen.

HOE LAAT DE VERENIGDE NATIES NIEUWE LIDSTATEN TOE?

Landen die lid willen worden van de V.N. dienen meestal een aanvraag in bij de secretaris-generaal van de V.N., die deze doorstuurt naar de 15 leden tellende Veiligheidsraad voor een beoordeling en stemming.

Mansour stuurde dinsdag een brief naar de Secretaris-Generaal van de V.N. Antonio Guterres met het verzoek om een Palestijnse aanvraag voor volledig lidmaatschap uit 2011 opnieuw in overweging te nemen door de Veiligheidsraad. Guterres heeft de brief naar de Veiligheidsraad gestuurd, zei VN-woordvoerder Stephane Dujarric.

Een comité van de 15 leden van de Veiligheidsraad beoordeelt eerst of een aanvraag voldoet aan de vereisten voor lidmaatschap van de V.N.. De aanvraag kan dan worden opgeschort of worden voorgelegd voor een formele stemming in de Veiligheidsraad. Goedkeuring vereist ten minste negen stemmen voor en geen veto's van de VS, Rusland, China, Frankrijk of Groot-Brittannië.

Als de Veiligheidsraad het lidmaatschapsverzoek goedkeurt, gaat het vervolgens ter goedkeuring naar de Algemene Vergadering. Een lidmaatschapsverzoek heeft een tweederde meerderheid nodig om door de Algemene Vergadering goedgekeurd te worden. Een land kan alleen lid worden van de Verenigde Naties als zowel de Veiligheidsraad als de Algemene Vergadering het goedkeuren.

WAT GEBEURDE ER MET DE PALESTIJNSE AANVRAAG IN 2011?

Een commissie van de VN-Veiligheidsraad beoordeelde de Palestijnse aanvraag enkele weken lang om te zien of deze voldeed aan de vereisten voor het lidmaatschap van de VN. Het comité kon echter geen unaniem standpunt innemen en de Veiligheidsraad heeft nooit formeel gestemd over een resolutie over het Palestijnse lidmaatschap.

Diplomaten zeiden dat de Palestijnen niet de minimale negen stemmen hadden die nodig waren om een resolutie aan te nemen. Zelfs als ze genoeg steun hadden gekregen, zouden de Verenigde Staten een veto uitspreken.