UKMTO ZEGT, MET BETREKKING TOT INCIDENT DAT PLAATSVOND 98NM TEN OOSTEN VAN YEMEN'S ADEN OP 13 JUNI, BEWUST BEMANNING VAN KOOPVAARDIJSCHIP GEËVACUEERD SCHIP