Het monetaire beleid zou in de komende periode voor grotere uitdagingen komen te staan, gezien de afweging tussen het aanpakken van de inflatie in een tijd van toenemende inflatiedruk aan de vraagzijde bij verbeterende economische vooruitzichten, en het ondersteunen van het economisch herstel waar sommige bedrijven en huishoudens kwetsbaar blijven, aldus de notulen.

Op 25 januari stemde het monetaire beleidscomité van de Bank of Thailand unaniem voor een verhoging van de eendaagse repurchase rate met een kwart punt tot 1,50% om de inflatie weer binnen de doelstelling te brengen.

De volgende beleidsherziening vindt plaats op 29 maart, wanneer economen een verdere renteverhoging verwachten.

Volgens het comité zal de economie blijven groeien omdat het toerisme en de particuliere consumptie blijven aantrekken dankzij de terugkeer van Chinese toeristen, aldus de notulen.

Het comité oordeelde dat de inflatierisico's waren toegenomen en nauwlettend in het oog moesten worden gehouden, aldus de notulen.

Terwijl de algemene inflatie zou blijven dalen, "bestond het risico dat de kerninflatie langer dan verwacht hoog zou blijven", aldus de notulen.

De algemene inflatie daalde in januari met 5,02% tot het laagste percentage in negen maanden, maar lag nog steeds ruim boven het streefcijfer van de centrale bank van 1% tot 3%.