SNB: WINST OP VALUTAPOSITIES BEDROEG 52,4 MILJARD TSJF