Volgens het rapport van de Inevitable Policy Response, een prognosegroep die is opgericht door de Principles for Responsible Investment van de V.N., kunnen individuele bedrijven in de voedselvoorzieningsketen bijvoorbeeld maar liefst 26% van hun waarde verliezen tegen 2030, terwijl de sector gemiddeld 7% verliest, een equivalent van $150 miljard.

Het beleid omvat een Chinees plan om de uitstoot van vee aan te pakken en 30% van het aangetaste land tegen 2030 te herstellen in een nieuw biodiversiteitsplan; Brazilië is ondertussen van plan om tot 40 miljoen hectare land nieuw leven in te blazen.

Dit zal op zijn beurt leiden tot grotere juridische, nalevings- en reputatierisico's voor bedrijven die ontbossing niet uit hun toeleveringsketens hebben verwijderd, waarbij klanten in regio's zoals Europa onder druk komen te staan om te weigeren te kopen van bedrijven die geen bosvriendelijke processen hanteren.

Beleggers zouden zich kunnen inkopen in voedingsbedrijven die beter presteren op het gebied van ontbossing, maar ze zouden ook meer kansen hebben om rechtstreeks in "natuuroplossingen" te investeren, waaronder activiteiten zoals bebossing kunnen vallen.

Het totale landoppervlak dat aan dergelijke activiteiten wordt besteed, zal tussen 2021 en 2035 vertienvoudigen en gelijk zijn aan bijna 10% van het huidige landbouwareaal in de wereld, aldus het rapport.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties heeft geschat dat er tegen 2050 4,1 biljoen dollar nodig is om 1,5 graden Celsius te bereiken.

Uit het rapport blijkt dat "het meten en beheren van risico's en kansen die voortvloeien uit ontbossing, natuurverlies en landgebruik een belangrijk onderdeel vormen van onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten", aldus Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment bij vermogensbeheerder Schroders.