PANETTA VAN DE ECB: DE WERELDECONOMIE TOONT OPMERKELIJKE WEERSTAND TEGEN MONETAIRE VERKRAPPING, RISICO'S VOOR FINANCIËLE STABILITEIT ZIJN AFGENOMEN