Nu de wereld tegen het midden van de eeuw naar een netto-nul-uitstoot streeft, in een poging om de opwarming van de aarde tegen te gaan, wordt waterstof, en vooral "groene" waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, gezien als een cruciaal middel om daar te geraken.

Amerikaanse politici hebben eerder deze maand hun steun gegeven aan een uitgavenpakket van 430 miljoen dollar dat steun omvatte voor een reeks hernieuwbare energiebronnen zoals waterstof.

Projecten waarbij het licht ontvlambare gas betrokken is, hebben het vaak moeilijker gehad om dekking te vinden, ten dele wegens de complexiteit en de risico's die aan de productie, het vervoer en de opslag verbonden zijn, en omdat nieuwe en opkomende technologieën over het algemeen als riskanter worden beschouwd.

De nieuwe faciliteit, die samen met de verzekeraars American International Group en Liberty Specialty Markets is ontwikkeld, zou volgens Marsh tot 300 miljoen dollar dekking per risico bieden voor de bouw- en opstartfases van waterstofprojecten in de hele wereld.

De faciliteit zou beschikbaar zijn voor zowel multinationale organisaties als kleinere bedrijven en zou zowel nieuwe als bestaande "blauwe" en "groene" waterstofprojecten dekken, aldus 's werelds grootste verzekeringsmakelaar.

Blauwe waterstof wordt geproduceerd uit aardgas, terwijl groene waterstof wordt gemaakt uit hernieuwbare bronnen en wordt gezien als een flexibele en emissie-arme brandstof voor vervoer, elektriciteitsopwekking, en als een input in verschillende industriële processen.

"De faciliteit van Marsh is een belangrijke ontwikkeling voor de verzekeringssector die zal helpen de versnelling van de wereldwijde energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken," zei Andrew George, Global Head, Energy & Power, Marsh Specialty.

"Aangezien de wereldwijde waterstofindustrie, met name groene waterstof, snel opschaalt om aan de vraag te voldoen, zal de faciliteit de complexiteit van het verzekeren van opties voor risico-overdracht voor exploitanten van elke omvang verminderen en het vertrouwen van investeerders en kredietverstrekkers in het bereiken van hun ambitieuze projecttijdschema's vergroten."

De klanten van Marsh kunnen ofwel kiezen voor een dekking voor de opstartfase, ofwel voor een polis voor gecombineerde risico's die zich uitstrekt tot de activiteiten van het eerste jaar, aldus het in New York gevestigde bedrijf.

Hernieuwbare en koolstofarme waterstof zou tegen 2050 slechts 5% van de wereldwijde energie-eindmix uitmaken, wat minder is dan wat nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen, volgens een rapport in juni van het in Noorwegen gevestigde wereldwijde energieadviesbureau DNV.

Om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde tegen 2050 tot 1,5 graden te beperken, zou waterstof 13% moeten bereiken.