Al in augustus was ik van mening van de markt voor kleine kapitalisaties een potentieel lucratief instapmoment bood voor langetermijnbeleggers.

Vandaag lijkt de kans nog aantrekkelijker door de verbetering van de marktomstandigheden en de toegenomen zichtbaarheid op de economische vooruitzichten. Het segment van de kleine kapitalisaties lijkt dus aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers, maar ook voor de kortere termijn (de komende 12 maanden). Het is echter belangrijk om de kwaliteit van de fundamenten van de bedrijven die we kopen niet te negeren. Dat is wat we in dit artikel zullen bekijken, aan de hand van drie grafieken.

Grafiek nr. 1: hoogwaardige kleine kapitalisaties presteren beter

Bedrijven met een gestage groei (growth) en kwaliteitsfundamenten (quality) genereren historisch gezien een veel betere prestatie dan brede indexen zodra we een voldoende lange tijdshorizon (> 5 jaar) nemen.

Dat prestatieverschil is des te zichtbaarder wanneer we hoogwaardige bedrijven (high quality) vergelijken met bedrijven van slechte kwaliteit (low quality). Maar iets dat sommigen de afgelopen jaren lijken te zijn vergeten, zijn de historische bovengemiddelde prestaties van kleine kapitalisaties (small caps) ten opzichte van grote kapitalisaties (large caps).

De extra prestatie van kleine kapitalisaties versus grote kapitalisaties was (gecorrigeerd voor het rendement van T-Bills) +1,1 % per jaar (gecorrigeerd CAGR van 7,7 % voor kleine kapitalisaties en 6,6 % voor grote kapitalisaties) sinds 1989. Als deze extra prestatie van +1,1 % niet enorm lijkt op jaarbasis, is deze echter gigantisch als je deze bekijkt over 34 jaar, dankzij samengestelde rente. 10.000 € geïnvesteerd tegen 6,6 % per jaar over 34 jaar levert 87.850 € op met grote kapitalisaties tegenover 124.547 € met kleine kapitalisaties. Dat is zo maar even een verschil van 36.697 €, meer dan drie keer de oorspronkelijke inzet.

Bron: AQR

Grafiek nr. 2: momenteel een aanzienlijke korting op het segment van de kleintjes

Ondanks deze historische outperformance hebben kleine kapitalisaties het de afgelopen jaren moeilijk op de beurs, vooral sinds 2018. Het jaar 2020 gaf een nieuwe opwaartse impuls aan dit kapitalisatiesegment, maar het effect is als een pudding in elkaar gezakt. We bevinden ons momenteel op historisch aantrekkelijke niveaus en met een korting (van 7 % in termen van Forward P/E Premium) ten opzichte van grote kapitalisaties in Europa, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

Bronnen: MSCI, Factset, Numis

Grafiek nr. 3: potentieel van 28 % outperformance voor de komende 12 maanden

Over het algemeen is, wanneer de niveaus van relatieve korting ten opzichte van grote kapitalisaties zo groot zijn, de daaropvolgende rebound vaak significant. De relatieve prestatie van Europese kleine kapitalisaties is over het algemeen 28 % hoger dan die van Europese grote kapitalisaties in de 12 maanden na een dergelijke korting (7 % momenteel).

Bronnen: MSCI, Factset, Numis

Om mijn punt te illustreren, hier is een lijst van Europese kleine kapitalisaties met solide fundamenten (quality) en gestage groei (growth):