"Het team heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het vaststellen hoe het IMF het economische programma van de autoriteiten kan ondersteunen en de besprekingen zullen later deze maand in Washington worden voortgezet, aldus het IMF.

Maar de Club van Parijs van ontwikkelde crediteurlanden, waar China niet toe behoort, zei vorig jaar dat een overeenkomst om de schuldbetalingen van Ethiopië tot 2025 op te schorten nietig verklaard zou kunnen worden als het land niet voor 31 maart een IMF-lening zou krijgen.

Het was niet duidelijk of de leden van de Club van Parijs die deadline zouden handhaven. Ethiopië bereikte eerder in 2023 een afzonderlijke overeenkomst met China over de opschorting van de schuldendienst.

Ethiopië heeft geen IMF-programma meer sinds zijn laatste leningsovereenkomst met het fonds eind 2022 afliep.

In december werd Ethiopië het derde Afrikaanse land in evenzoveel jaar dat in gebreke bleef nadat het geen couponbetaling had gedaan op zijn Eurobond van $1 miljard.

De economie van Ethiopië gaat gebukt onder een hoge inflatie, een tekort aan harde valuta en toenemende buitenlandse schuldaflossingen, nadat de federale regering en een opstandige regionale regering eind 2022 een overeenkomst tekenden om een einde te maken aan twee jaar van gewapend conflict.

Volgens overheidsgegevens bedroeg de buitenlandse schuld van het land eind maart 28,2 miljard dollar, inclusief een internationale obligatie van 1 miljard dollar die in december 2024 vervalt.

Tussen 2006 en 2022 hebben Chinese kredietverstrekkers zich ertoe verbonden om meer dan $14 miljard aan leningen aan het land te verstrekken, volgens de Boston University.