EVERGRANDE PROPERTY SERVICES - MET BETREKKING TOT DE UITWINNING VAN PANDRECHTEN OP DEPOSITO'S, HEBBEN UNITS EEN PROCEDURE AANGESPANNEN BIJ DE GUANGZHOU INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT VAN DE PROVINCIE GUANGDONG