Europa moet zijn energieprijzen verlagen, kapitaalmarkten ontwikkelen en een sterker industrie- en handelsbeleid voeren om concurrerend te zijn, aldus de voormalige Italiaanse premier Mario Draghi voorafgaand aan de publicatie van zijn rapport in opdracht van de EU.

Afgelopen september vroeg de Europese Commissie aan Draghi, ook een voormalig president van de Europese Centrale Bank, om een rapport voor de EU te schrijven over hoe de EU haar economie concurrerend kan houden in een wereld van nieuwe veiligheidsbedreigingen, klimaatverandering en snelle technologische veranderingen.

Het rapport zal in de komende weken worden gepubliceerd. In een toespraak in Spanje gaf Draghi een voorproefje van de inhoud, door op te merken dat de lagere productiviteitsgroei van Europa in vergelijking met de Verenigde Staten voornamelijk te wijten was aan een veel sterkere Amerikaanse technologiesector.

Deze productiviteitskloof zal waarschijnlijk groter worden nu de VS een voorsprong heeft op het gebied van kunstmatige intelligentie en cloudcomputing, zei hij.

Om energie-intensieve digitale technologieën te ontwikkelen, moet de EU de elektriciteitsprijzen verlagen, die nu 2 tot 3 keer hoger liggen dan in de Verenigde Staten, zei Draghi.

Dit vereist een snellere uitrol van hernieuwbare energiebronnen, de ontwikkeling van elektriciteitsnetten en een ontkoppeling van de prijzen van hernieuwbare energie en elektriciteit uit fossiele brandstoffen.

Europese bedrijven moeten hun uitgaven aan onderzoek en innovatie, die momenteel de helft lager zijn dan die van Amerikaanse bedrijven, opvoeren, zei hij.

Overheidsinvesteringen in O&I van ongeveer 0,7-0,8% van het BBP zijn vergelijkbaar aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, maar de EU-uitgaven zijn verdeeld over 27 landen met weinig prioritering of coördinatie.

De EU moet haar kapitaalmarkten ontwikkelen zodat massaal Europees particulier spaargeld EU-bedrijven kan financieren via effecten zoals obligaties en aandelen, zei hij.

Draghi zei dat de EU preferentiële handelsovereenkomsten en directe investeringen met landen die rijk zijn aan hulpbronnen moet coördineren, voorraden moet aanleggen op bepaalde kritieke gebieden en industriële partnerschappen moet opzetten om belangrijke toeleveringsketens voor technologie veilig te stellen.

Hij vergeleek de uitgaven van China aan zijn industriële strategie met die van de grootste economieën van de EU, Frankrijk en Duitsland.

"Volgens een voorzichtige schatting gaf China in 2019 ongeveer drie keer zoveel uit aan industriebeleid als Duitsland of Frankrijk als percentage van het BBP, en in dollartermen bij PPP (Purchasing Power Parity) gaf het ongeveer tien keer zoveel uit als beide landen samen," zei hij.

Draghi zei dat de reactie van de EU zou moeten zijn om China onder druk te zetten om zich aan de wereldwijde handelsregels te houden en, als dat niet lukt, niet bang te zijn om zelf tarieven op te leggen en subsidies te gebruiken. (Verslaggeving door Jan Strupczewski Bewerking door Ros Russell)