Op de cryptomarkt roepen de ondermaatse prestaties van de ether (ETH) ten opzichte van de bitcoin (BTC), die de afgelopen weken zelfs is gestegen, vragen op.

Deze trend wordt veroorzaakt door de groeiende twijfels over de kans dat de SEC een spot-ETF voor ETH zal goedkeuren vóór de deadline van 23 mei.

De ETH/BTC-ratio is zelfs recentelijk onder de 0,05 gezakt, een dieptepunt dat niet is bereikt sinds de ether in mei 2021 begon te gelden als een institutioneel kwaliteits-asset.

ETH/BTC (bron: MarketScreener)

Ondanks het optimisme dat in februari 2024 heerste voor de ethereum-spot-ETF's, na de goedkeuring van de bitcoin-spot-ETF's in januari, is het sentiment verschoven naar de verwachting van een afwijzing door de SEC.

Dit pessimisme wordt weerspiegeld in de toename van de korting op de netto activa waarde van het Ethereum ETHE fonds van Grayscale, die in de afgelopen maand van 8 % naar meer dan 25 % is gestegen, wat aangeeft dat de marktconsensus neigt naar een afwijzing.

Intrinsieke waarde ETHE (bron: Ycharts)

Naarmate de deadline van 23 mei nadert, neemt het debat over de goedkeuring van de ethereum-spot-ETF's toe. De heersende mening wijst op een afwijzing, gebaseerd op meerdere factoren.

Ten eerste was de directe betrokkenheid tussen de SEC en de uitgevers erg beperkt in de aanloop naar de deadline, wat sterk contrasteert met de interactie die werd waargenomen tijdens het goedkeuringsproces van de BTC-spot-ETF's in 2023. Bovendien voegt de complexiteit van het gebruik van Ethereum, zoals de protocollen voor decentrale financiële systemen, een extra beoordelingslaag toe voor de regulator, wat niet in het voordeel werkt van een spoedige goedkeuring. Daarnaast blijft de aanhoudende onduidelijkheid van de SEC over de vraag of ETH al dan niet een effect is, problematisch voor de goedkeuring van een ETF, hoewel haar zusteragentschap, de CFTC, beweert dat het een commodity is, net als bitcoin.

Aan de andere kant zien sommige sectoranalisten dwingende redenen om de mogelijkheid van goedkeuring te overwegen. De juridisch directeur van Grayscale benadrukte dat het gebrek aan betrokkenheid tussen de regulator en de ETF-uitgevers niet noodzakelijkerwijs wijst op een aanstaande afwijzing. De discussies die plaatsvonden tijdens het goedkeuringsproces van de bitcoin-spot-ETF's gingen voornamelijk over de inwisselingsmechanismen van bitcoin (contant versus in natura) van de fondsen. Dus: de mechanismen die zijn opgezet voor de bitcoin-spot-ETF's kunnen heel goed geschikt zijn voor die op ethereum.

De grote hangende vraag zou kunnen zijn of de SEC native staking (eigen vastzetting) van ETH zou toestaan, hoewel de initiële toestemmingen voor vastzetting toch zeer onwaarschijnlijk lijken.

Als de SEC de aanvragen voor ethereum-spot-ETF's afwijst, zullen de emittenten de zaak allicht voor de rechtbank willen uitvechten, gesterkt door het precedent van de goedkeuring van de bitcoin-spot-ETF’s.

De initiële goedkeuring van de bitcoin-ETF werd maar nipt beslist, en na maanden van onderhandelingen, met de beslissende, zij het met tegenzin gegeven stem van Garry Gensler, voorzitter van de SEC. Dit patroon zou zich wel eens kunnen herhalen voor de beslissing over ETH. Historisch gezien, van de meer dan 575 ETF's ingediend door BlackRock, werd er slechts één geweigerd door de SEC, wat de vraag oproept of de ethereum-spot-ETF mogelijk de tweede zou kunnen zijn.

Ondanks de hoge waarschijnlijkheid van een afwijzing suggereert de onvoorspelbaarheid van deze jonge cryptomarkt dat er nog verrassingen kunnen optreden. Voorbij de deadline van mei blijven de algemene vooruitzichten voor de goedkeuring van een ethereum-spot-ETF in de Verenigde Staten positief volgens sectorgiganten zoals Coinbase, Fidelity, Bitwise en BlackRock. De argumenten voor goedkeuring zullen naar verwachting sterker worden in de komende 12 tot 18 maanden, volgens sectorspecialisten, wat suggereert dat de uiteindelijke goedkeuring een kwestie is van "wanneer" in plaats van "of".