De Europese Centrale Bank kan verdere renteverhogingen van tafel halen na een "opmerkelijke" daling van de inflatie en beleidsmakers moeten er niet op rekenen dat de rente tot medio 2024 stabiel blijft, zo vertelde ECB-bestuurslid Isabel Schnabel aan Reuters.

De opmerkingen betekenen een dovish verschuiving voor Schnabel, die wordt gezien als de meest invloedrijke stem in het conservatieve kamp van beleidsmakers, en verhoogden dinsdag de renteverlagingsverwachtingen omdat beleggers nu verwachten dat de ECB de sterkste renteverhoging in de kwart eeuw geschiedenis van de bank zal terugdraaien.

De inflatie in de eurozone daalde vorige maand naar 2,4%, van meer dan 10% een jaar eerder, na 10 renteverhogingen op rij. Daardoor is de inflatiedoelstelling van 2% van de ECB binnen bereik gekomen en zijn er twijfels gerezen over de waarschuwingen van de beleidsmakers dat er mogelijk nog twee jaar van hardnekkige prijsstijgingen in het verschiet liggen.

Schnabel, die een maand geleden nog volhield dat renteverhogingen een optie moeten blijven omdat de "laatste mijl" van de inflatiestrijd het moeilijkst kan zijn, zei dat ze van standpunt was veranderd na drie onverwacht gunstige inflatiemetingen op rij.

"Als de feiten veranderen, verander ik van gedachten. Wat doet u, meneer?" zei Schnabel in een interview, waarbij hij een kwinkslag herhaalde die vaak aan John Maynard Keynes wordt toegeschreven. "Het meest recente inflatiecijfer heeft een verdere renteverhoging vrij onwaarschijnlijk gemaakt."

Na de opmerkingen van Schnabel zetten beleggers in op 142 basispunten renteverlagingen volgend jaar, tegen 130 basispunten een dag eerder, waarbij de eerste stap nu al in maart wordt verwacht.

De obligatierente daalde ook en de Duitse 10-jaars papieren bereikten 2,28%, het laagste niveau sinds juni, omdat de weddenschappen op een ommekeer in het ECB-beleid toenamen.

Schnabel waarschuwde er ook voor om de markten niet te ver vooruit te sturen met betrekking tot rentestappen, gezien de snel veranderende inflatiecijfers die beleidsmakers op de weg naar beneden verrassen, net zoals ze dat op de weg naar boven deden.

ECB-president Christine Lagarde, de Franse centralebankchef Francois Villeroy de Galhau en de gouverneur van de Bank van Griekenland, Yannis Stournaras, hebben allemaal aangegeven dat de rente de komende "paar" of "enkele" kwartalen stabiel zal blijven, zelfs als de markten een renteverlaging in het vroege voorjaar verwachten.

"We zijn al vaak verrast in beide richtingen," zei Schnabel. "Dus we moeten voorzichtig zijn met het doen van uitspraken over iets dat over zes maanden gaat gebeuren."

Schnabel, een Duitse, is de eerste van de beleidshaviken van de ECB die aangeeft haar mening te herzien. Haar opmerkingen komen nadat Joachim Nagel, hoofd van de Bundesbank, zei dat de gegevens van november hem niet van mening hadden doen veranderen en dat een renteverhoging nog steeds tot de mogelijkheden behoorde.

VOORZICHTIGHEID TROEF

Schnabel erkende de snelle verschuiving in de prijzen voor renteverlagingen, maar stelde zich bescheidener op dan sommige van haar collega's.

"Centrale banken zijn voorzichtiger en ik zou zeggen dat ze voorzichtiger moeten zijn," zei ze. "Na meer dan twee jaar inflatie boven het streefcijfer moeten we voorzichtig zijn."

Er werd altijd verwacht dat de algemene prijsstijging in de herfst snel zou dalen, maar de snelle daling van de onderliggende inflatie, die de volatiele voedsel- en energieprijzen uitsluit, ondersteunt het voorzichtige optimisme.

"Dit is heel opmerkelijk," zei Schnabel. "Door de recente inflatieafdruk heb ik er meer vertrouwen in dat we uiterlijk in 2025 terug kunnen keren naar 2%."

Maar de strijd om de inflatie is nog niet gewonnen, zei ze, met meer vooruitgang die nodig is voor de onderliggende inflatie en de tragere loongroei. De ECB wacht ook op gegevens om te zien of de winstmarges van bedrijven blijven krimpen.

Er komt nog een opleving in de prijsgroei, waarschuwde Schnabel, omdat sommige begrotingssubsidies aflopen en de hoge energieprijzen uit de cijfers van vorig jaar worden gehaald, zodat de snelle daling voorlopig voorbij kan zijn.

"We moeten de inflatie niet voortijdig de overwinning toeroepen," zei ze. "We liggen op schema, maar we moeten waakzaam blijven."

Schnabel zei dat de zwakke groei als gevolg van de renteverhogingen door de ECB de inflatiebestrijding helpt, maar dat een diepe of langdurige recessie onwaarschijnlijk is, omdat recente enquêtegegevens de verwachtingen voor een herstel ondersteunen.

In het debat over de vraag of de ECB de herinvesteringen in haar Pandemic Emergency Purchase Programme van 1,7 biljoen euro vroegtijdig moet stopzetten, stelde Schnabel dat de aankoopvolumes laag zijn en dat de markten een uiteindelijk einde verwachten, dus dat de beslissing "niet zo'n groot probleem" is. (Verslaggeving door Balazs Koranyi; Redactie door Catherine Evans en Susan Fenton)