In het kielzog van de bitcoin

De eerste drie maanden van 2024 waren, net als de explosieve koers van bitcoin, uitzonderlijk positief voor het Web3-ecosysteem, met een dagelijks gemiddelde van 7 miljoen unieke actieve portefeuilles (dUAW) op de verschillende blockchain-netwerken, een stijging van 77 % ten opzichte van het laatste kwartaal.

De grootste deel van de taart gaat, zoals gewoonlijk, naar de sector van de blockchain-games, die toch een iets kleiner marktaandeel heeft dan aan het einde van het vorige jaar. Ondertussen hebben de sectoren decentrale financiering en NFT's een grotere groei laten zien dan die van games.

De activiteit neemt weer toe in Q1 (bron: DappRadar)

En de decentrale sector?

Voordat we verder gaan, moet ik de term Total Value Locked (TVL) toelichten, die in dit artikel een paar keer wordt vermeld.

Total Value Locked is de totale waarde van activa (in dollar) die zijn gestort en vastgezet (gedurende een bepaalde periode) in decentrale protocollen via slimme contracten (smart contracts). Een toename van de TVL duidt op een toename van de liquiditeit en populariteit van de protocollen. Omgekeerd duidt een afnemende TVL op verslechterde liquiditeit en lagere rendementen op de aangeboden producten. Terug naar de ontwikkelingen in het crypto-ecosysteem.

De decentrale ruimte bereikte gemiddeld 1,3 miljoen dUAW, terwijl de NFT-ruimte bijna 1 miljoen dUAW benaderde. Wat de kapitaalstromen in decentrale systemen betreft, is de totale vastgezette waarde (TVL) van de sector met 70 % gestegen tot 100 miljard dollar dit kwartaal, dankzij het algemene marktoptimisme. Het decentrale ecosysteem blijft echter ver verwijderd van zijn record TVL van 190 miljard dollar, bereikt eind 2021.

Totale TVL (bron: DefiLlama)

Deze opleving van optimisme binnen de decentrale systemen werd versterkt door het feit dat bitcoin (BTC) nieuwe records bereikte rond de 73.900 dollar, en dat de prijs van de ether (ETH) ook steeg, naar 4.070 dollar in maart. Ter herinnering: de ether heeft zijn historische hoogtepunten van november 2021 rond de 4.850 dollar nog niet heroverd.

Over het algemeen heeft de gehele markt voor crypto-activa aanzienlijke winsten geboekt, met een totale marktwaardering die sinds het begin van het jaar met 55 % is gestegen tot 2.460 miljard dollar.

Bij de decentrale systemen heeft de blockchain van Solana zich bijzonder onderscheiden door de tweede plaats in de TVL-ranglijst te behalen met een stijging van 165 % in het afgelopen kwartaal en een stijging van 73 % van de prijs van zijn SOL-token, wat onmiskenbaar wijst op een sterke heropleving van het netwerk en een toename van de betrokkenheid van gebruikers bij dit blockchain-netwerk.

Nieuwe ketens zoals Base van Coinbase en Blast hebben ook opmerkelijke entrees gemaakt. Deze interesse werd versterkt door zgn. token airdrops, die een krachtig instrument blijven om gemeenschappen rond nieuwe blockchain-projecten te betrekken en uit te breiden.

Blockchain per TVL (bron: DappRadar)

De Layer 2-netwerken (L2) lieten een toegenomen activiteit zien, vooral na de Dencun-upgrade van Ethereum, die de gasprijzen aanzienlijk heeft verlaagd en de toegankelijkheid van transacties heeft verbeterd. De heropleving van Solana in de decentrale sector wordt benadrukt door twee van zijn dapps, Jupiter Exchange en Raydium, die dit kwartaal aan de top staan qua aantal dagelijkse unieke actieve portefeuilles.

De belangrijkste protocollen van de decentrale systemen in termen van TVL (bron: DappRadar)