Belangrijke begrippen

Hier is een kort overzicht van enkele sleuteltermen die je in dit artikel tegenkomt:

  • Float in crypto: het aantal tokens dat beschikbaar is voor handel op de markt, exclusief die welke zijn geblokkeerd, ingezet of in handen zijn van insiders en vroege beleggers.
  • Lage float: slechts een klein percentage van het totale aanbod is beschikbaar voor handel, wat leidt tot grotere prijsvolatiliteit, omdat een beperkte aanbod grote prijsbewegingen kan veroorzaken.
  • Volledig verwaterde waardering (FDV): de marktkapitalisatie van een cryptomunt als alle mogelijke tokens zouden worden uitgegeven en in omloop zouden zijn, inclusief die welke zijn geblokkeerd, verworven of gereserveerd voor toekomstige uitgifte.
  • Hoge FDV: geeft aan dat de potentiële marktkapitalisatie, rekening houdend met alle mogelijke tokens, aanzienlijk hoger is dan de huidige marktkapitalisatie. Dit gebeurt vaak wanneer een groot deel van het totale aanbod nog niet in omloop is, maar in de loop van de tijd zal worden vrijgegeven.

Critici hebben het vaak gemunt op cryptoprojecten met een lage float en een hoge FDV, wat onvermijdelijk de meeste particuliere beleggers na verloop van tijd zal benadelen. Dit betekent niet dat deze projecten gedoemd zijn te mislukken, maar hun weg naar succes zal moeilijker zijn. Vergeet niet dat bijvoorbeeld bitcoin (BTC) en solana (SOL) ooit een lage float hadden, en kijk waar ze nu staan. Er is geen absolute regel in deze kwestie.

Binance publiceerde onlangs nog een rapport getiteld “Low Float & High FDV: How Did We Get Here” (Lage float en hoge FDV: hoe is het zover gekomen?), dat interessante trends analyseerde.

De volgende twee grafieken zijn een bron van bezorgdheid.

Tokens die recent zijn gelanceerd en een beperkte hoeveelheid tokens in omloop hebben (bron: Binance)

Op hun hoogtepunt hadden recent gelanceerde tokens FDV's vergelijkbaar met die van de grootste tokens op de markt (bron: Binance)

 

Punt 1: de lage float verhoogt direct de FDV

Beperkte circulerende voorraden leiden tot hogere initiële tokenprijzen vanwege beperkte liquiditeit, wat de volledig verwaterde waarderingen verhoogt. Deze nieuwe tokenlanceringen zouden zelfs niet in de buurt moeten komen van de mediane FDV van de top tien tokens (exclusief BTC, ETH en stablecoins), laat staan deze overschrijden.

Punt 2: verkoopdruk door zgn. token unlocks

Volgens een rapport over token unlocks wordt geschat dat tussen 2024 en 2030 ongeveer 155 miljard dollar aan tokens zal worden vrijgegeven. Hoewel dit misschien niet zoveel uitmaakt zolang de kapitaalinstromen de geplande vrijgaven en verkopen overtreffen, is dit eerder de uitzondering dan de regel.

Hoe komt dit?

Deze situatie is ontstaan als gevolg van de opkomst van private markten. Vroege beleggers geven de voorkeur aan hoge waarderingen en snelle rendementen, en een lage float en hoge FDV maken dit mogelijk. Deze structuur benadeelt onvermijdelijk de kleine belegger na verloop van tijd.

Het cumulatieve risicokapitaal sinds 2017 heeft 91 miljard dollar overschreden (bron: Binance)

Het is opmerkelijk hoe laag de risicokapitaalinvesteringen momenteel zijn, vooral gezien de fase van de cyclus waarin we ons bevinden (met de lancering van bitcoin-spot-ETF en binnenkort ook op Ethereum, en de historische koersrecords van veel cryptomunten). Dit suggereert dat de focus ligt op instellingen in plaats van op risicokapitaalbedrijven, of dat deze cyclus veel langer duurt dan verwacht. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens tussenin.

De handelsactiviteit is begin dit jaar toegenomen (bron: Binance)

Tokenomics (de economie van tokens) is een cruciale rol gaan spelen en is bijgevolg een factor om ernstig rekening mee te houden, naast waarderingen, leiderschap, visie en marktbehoeften. Tokenomics bepaalt niet alleen het succes of falen van een actief maar kan de last van het project verlichten of net een last vormen.

Projecten die opereren binnen een structuur van lage float en hoge FDV staan vandaag onder grotere druk om te slagen dan de altcoins van eerdere cycli. Zoals het rapport van Binance samenvat, zullen projecten met opgeblazen waarderingen de premie moeten rechtvaardigen bij toekomstige private financieringsrondes of op de openbare markt. Anders zullen de tokenprijzen waarschijnlijk dalen naar hun reële waarde. Duurzame groei zal steeds moeilijker worden zonder een instroom van kapitaal die de miljarden tokens weerspiegelt die de komende jaren worden vrijgegeven.