Twee oorlogen en hoge financieringskosten hebben de verwachte groei in landen die onder de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) vallen, afgezwakt, aldus de bank in een halfjaarlijks rapport dat woensdag is uitgebracht.

De EBRD, die zich bezighoudt met economische trends in opkomend Europa, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Afrika, verwacht nog steeds een economische groei van 3% in de ongeveer 40 landen die zij bestrijkt, boven de 2,5% in 2023.

Maar die prognose is 0,2 procentpunt lager dan in het rapport van september.

"Dit jaar wordt beter. Maar er is natuurlijk veel onzekerheid," zei hoofdeconoom Beata Javorcik van de EBRD tegen Reuters.

"Het trieste nieuws is dat de landen waar wij actief zijn nu getroffen worden door de gevolgen van niet één, maar twee oorlogen: de oorlog in Oekraïne en de oorlog in Gaza."

De neerwaartse bijstelling is deels te wijten aan de trager dan verwachte groei in Centraal-Europa en de Baltische staten, een domino-effect van de zwakke groei in Duitsland.

De gevolgen van de Gaza-storm en de vertragende hervormingen in Egypte staan ook de economische expansie in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied in de weg, aldus de EBRD, waardoor de groeiprognose daar is verlaagd naar 3,4% in 2024 en 3,9% in 2025.

De inkomsten van Egypte uit het Suezkanaal zijn gedaald, terwijl een daling van het toerisme naar Libanon en Jordanië "blijvend kan zijn", aldus de bank.

Ondertussen zijn geopolitieke verschuivingen van invloed op investeringsstromen, waarbij het aandeel van China in directe buitenlandse investeringen in EBRD-regio's omhoogschiet van minder dan 10% in 2022 naar 39% in 2023 - waarbij Egypte, Marokko en Servië profiteren.

LICHTPUNTJES, VERDWIJNEND VREDESDIVIDEND

Javorcik zei dat Polen en Kroatië eruit springen, waar de groei in beide regio's naar verwachting zal versnellen tot 2,9% in 2024 naarmate de inflatie afneemt en de inkomsten uit toerisme in Kroatië met 40% stijgen ten opzichte van het niveau van vóór de OVID.

Maar hoge leenkosten maken groei moeilijk; het mediane rendement op 5-jarige staatsobligaties in de EBRD-regio steeg met drie procentpunten tussen begin februari 2022 en begin april 2024.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zetten ook de begrotingen onder druk door de stijgende defensie-uitgaven.

"We zien het vredesdividend in wezen verdwijnen nu landen meer plannen maken en uitgeven aan defensie," zei Javorcik. (Verslaggeving door Libby George; Bewerking door Karin Strohecker en Mark Potter)