Bitcoin-spot-ETF’s: is het feest voorbij?

Om te beginnen is een tempovertraging merkbaar bij de bitcoin-spot-ETF's, die massaal hebben bijgedragen aan de stijging van BTC eind 2023 en begin 2024. Na een piek van 60 miljard dollar aan beheerd vermogen in maart en april, lieten alle bitcoin-spot-ETF's in de Verenigde Staten op dinsdag 14 mei een totaal beheerd vermogen van 52 miljard dollar optekenen. Een teken dat de euforie is weggeëbd.

Volumes van bitcoin-spot-ETF's (in de VS) (bron: SoSo Value)

De vertraging is direct voelbaar op het Bitcoin-netwerk.

Dalende volumes

De vergelijking van de omvang en trend van bitcointransfervolumes op het netwerk op maandelijkse en jaarlijkse basis kan interessant zijn.

De bovenstaande grafiek vergelijkt het maandelijkse gemiddelde transfervolume (rode curve) met het jaarlijkse gemiddelde (blauwe curve), wat helpt om de relatieve veranderingen in het heersende sentiment op het netwerk in te schatten, en ook helpt om te identificeren wanneer marktdeelnemers hun activiteiten veranderen.

Jaarlijks en maandelijks volume op BTC (bron: Glassnode)

Simpel gezegd: als de maandelijkse rode curve hoger is dan de jaarlijkse blauwe curve, duidt dit op een uitbreiding van de activiteit op de blockchain, wat typerend is voor de verbetering van de fundamenten van het netwerk en voor een toenemend gebruik ervan.

Omgekeerd, als de maandelijkse rode curve lager is dan de jaarlijkse blauwe curve, duidt dit op een inkrimping van de activiteit op de keten, typerend voor een verslechtering van de aantrekkelijkheid van het netwerk en een afname van het gebruik door de netwerkdeelnemers.

Het valt op dat, ondanks dat de gemiddelde maandelijkse volumes hoger zijn dan de jaarlijkse, de volumes aanzienlijk zijn afgenomen sinds eind maart, wat wijst op een afwachtende houding van marktdeelnemers.

De volgende grafiek toont het totale aantal bitcoins dat dagelijks naar adressen van platforms zoals Binance, Coinbase of Kraken wordt verzonden. We zien dat ongeveer 20.000 BTC dagelijks naar cryptocurrency-platforms worden verzonden, tegen bijna 80.000 begin maart, een teken dat de activiteit afneemt.

Aantal bitcoins verzonden naar platformadressen (bron: Glassnode)

Dezelfde trend geldt voor BTC die de platforms verlaat, met name naar zelfbeheerde portefeuilles. De overgedragen bedragen bevinden zich op historisch lage niveaus.

Aantal bitcoins dat de platforms verlaat (bron: Glassnode)

Wat actieve adressen betreft, is het beeld niet veel beter.

We hebben het hier over het aantal unieke adressen dat actief was in het netwerk als verzender of ontvanger. Alleen adressen die actief zijn in termen van geslaagde transacties worden meegeteld. "Slechts" 650.000 adressen waren actief deze maandag. We moeten al teruggaan naar december 2019 voor een zo laag aantal actieve adressen. Ter vergelijking: in maart waren er tussen de 800.000 en 1 miljoen adressen actief.

Actieve adressen op Bitcoin (bron: Glassnode)

Voorlopig lijkt het halveringseffect na de halvering in de nacht van 19 op 20 april en dat verwacht werd als een katalysator voor een stijging van de bitcoin, moeilijk op gang te komen. Historisch gezien kende de bitcoin na de eerdere halveringen in 2012, 2016 en 2020 een prestatie van meer dan 360 % in het jaar dat volgde op het evenement. Zal dat scenario zich opnieuw voordoen in 2024? Voorlopig is de bitcoin sinds de halvering van dit jaar met bijna 5 % gedaald.