(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente dinsdag onveranderd gelaten. Dit bleek dinsdag uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. 

Het belangrijkste rentetarief bleef daarmee op 4,35 procent staan, nadat vorige maand de RBA de rente ook al gelijk hield. In januari werd de rente met 25 basispunten verhoogd.

De bank gaf dinsdag aan dat op basis van recente data de verwachting bestaat dat de inflatie gematigd blijft, maar ook minder afneemt dan verwacht.

Inclusief alle effecten staat de inflatie in Australië over het kwartaal van maart op 3,6 procent tegen 4,1 procent over het decemberkwartaal, aldus de bank dinsdag. Onderliggend lag de inflatie hoger dan de 3,6 procent en liet ook nog minder afname zien door het hoge inflatiepeil bij diensten. Die blijft volgens de bank hoog en neem maar zeer geleidelijk af.

Naast een nog altijd hoge vraag in de economie heeft Australië volgens de RBA ook te maken met hoge lonen en kosten die niet werkgerelateerd zijn. Volgens de bank heeft de loonontwikkeling een piek bereikt, maar ligt de loongroei nog altijd hoger dan de productiegroei.

De vooruitzichten zijn volgens de bank onzeker, waarbij de verwachting is dat de terugkeer naar het gewenste inflatiepeil niet soepel verloopt.

Het monetaire beleidsorgaan verwacht dat de doelstelling van een inflatie van 2 tot 3 procent tussen de tweede helft van 2025 en halverwege 2026 wordt bereikt. Dit geniet bij de bank de hoogste prioriteit.

Op de korte termijn wordt een stijging voor de inflatie verwacht, vanwege de gestegen brandstofprijzen en hoger dan verwachte tarieven voor dienstverlening.

Tegelijkertijd weet de bank niet hoe bedrijven hun prijs- en loonbeleid afstemmen op de economie, vraag en de arbeidsmarkt.

De ontwikkelingen buiten Australië vormen voor de bank een andere bron van onzekerheid, zoals de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en rondom Oekraïne.

De Australische dollar noteerde dinsdag 0,4 procent lager op 0,6598 Amerikaanse dollar.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer