AFVALVERWERKINGSBEDRIJF WM ONDERZOEKT VERKOOP VAN ZIJN HERNIEUWBAAR AARDGASBEDRIJF TER WAARDE VAN $3 MILJARD, ZEGGEN BRONNEN